Balans mellan aktivitet och vila

Det kan vara svårt att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Det handlar om att hantera arbete, hem- och familjeansvar, fritidsaktiviteter, återhämtning och sömn. När det görs på rätt sätt kan det leda till bättre fysisk och psykisk hälsa.

Att hitta rätt balans innebär att man måste förstå vikten av både aktivitet och vila. Alltför mycket av båda kan leda till utbrändhet eller utmattning på grund av överarbete eller att man känner sig överväldigad av inaktivitet. För att uppnå balans är det viktigt att skapa en hälsosam rutin som innehåller tid för arbete och familjeansvar, liksom för trevliga aktiviteter och återhämtning. Det är också viktigt att få tillräckligt med sömn. 

Träning

För att hitta en optimal balans mellan aktivitet och vila hemma är det viktigt att försöka få in någon form av motion i sin dagliga rutin. Motion hjälper till att hantera stress och ger fysiska hälsofördelar som ökad styrka och flexibilitet. Dessutom frigör motion endorfiner som hjälper till att reglera humöret samtidigt som den ger en känsla av att ha uppnått något som kan ha en positiv effekt på det allmänna välbefinnandet. Nyckeln är att inte överdriva; korta perioder av högintensiv träning är mer effektivt än långa sessioner med måttlig eller låg intensitet. Aktiviteter som att gå utomhus i rask takt i 20 minuter, yoga eller stretching några gånger i veckan är bra exempel på träningsregimer för att återställa balansen i livet.

Att utöva fysisk aktivitet utomhus har dessutom ytterligare fördelar genom att man exponeras för naturliga stimuli och solljus, vilket höjer humöret och fyller oss med naturlig D-vitamin. Naturen har positiva effekter på vår hälsa som till exempel reducerad stress, blodtryck, ger bättre immunförsvar, koncentrationsförmåga, blodcirkulation, syresättning och sömn. 

Återhämtning

Det är också viktigt att lämna tillräckligt med tid för trevliga aktiviteter som att läsa en bok, leka med dina barn, umgås med vänner och att njuta av naturen samt ägna sig åt hobbies utanför hemmiljön. Dessa aktiviteter ger möjlighet till avkoppling och återhämtning. Slutligen är det också viktigt att sova ordentligt varje natt; 7-8 timmar per natt bör eftersträvas.